Трансцендентальная Медитация (ТМ) и православное христианство — речь священника протоиерея отца Юрия.

By vedavrat

Текст выступления протоиерея Юрия на украинском языке, и русский перевод.

 

Виступ протоієрея отца Юрія — священника Православної Церкви України, 2011/02/04


Шановні вчителі Трансцендентальної медитації та всі медитуючі України! Мої вітання всім.

Духовність є істинною тільки тоді, коли людина має живе спілкування с Богом, і ознакою цього спілкування є мир та гармонія душі. А обряди, норми моралі й добродійність є формою, часто необхідною, але не суттю. Суть – це спілкування с Богом, єднання с Божою Благодаттю.

І духовний стан душі, або трансцендентальний стан свідомості, має відношення до людської природи, а не до норм релігії чи догм теології, і способи досягнення цього стану також належать людській природі, а відповідно – є природними для людини, незалежно від релігійної приналежності чи рівня освіти і культури.

В стані трансцендентальної свідомості, або в духовно-молитовному стані, відбувається преображення сутності людини, тому що при цьому людина входить в контакт зі своїм істинним “Я” – Образом і Подобою Бога – і стає здатною до живого спілкування з Богом-Творцем. А спілкування з Богом очищає, освячує, наповнює душу миром, спокоєм і любов’ю, а тіло – енергією, гарним самопочуттям і здоров’ям.

На мою думку, Трансцендентальна Медитація – це природна техніка розвитку душі, це форма духовної молитви.

Преподобний Єфрем Сирін, православний святий, день пам’яті якого 10 лютого, навчав: “Царство Боже – усередині тебе. Увійди в самого себе, шукай старанно і знайдеш його. Поза тобою – смерть, і двері до смерті – гріх. Увійди в себе, перебувай у серці своєму, бо там – Бог.”.

27 січня минулого року я пройшов навчання техніці ТМ, і кожен день впевнююся у правильності свого вибору. Хочу щиро подякувати, вчителям, які відіграли велику роль в моєму духовному житті, і на мою думку, є дійсно служителями істини.

Бог один для всіх, а шляхи до Нього різні. Тому, в першу чергу – щиро бажаємо вам реалізації Божественного! Нехай ваша діяльність сприяє розвитку духовності в Україні. Успіхів і Божої Вам допомоги!

~~~

Выступление священника Украинской Православной Церкви  протоиерея Юрия на праздновании, 04/02/2011

Уважаемые учителя Трансцендентальной медитации и все медитирующие Украины! Мои поздравления всем.

Духовность истинна только тогда, когда человек имеет живое общение с Богом, и признаком этого общения являются мир и гармония души. А обряды, нормы морали и благодетельность – это форма, часто необходимая, но не суть. Суть – это общение с Богом, единение с Божьей Благодатью.

И духовное состояние души, или трансцендентальное состояние сознания, имеет отношение к человеческой природе, а не к нормам религии или догмам теологии, и способы достижения этого состояния также принадлежат человеческой природе, а соответственно – естественны для человека, независимо от религиозной принадлежности или уровня образования и культуры.

В состоянии трансцендентального сознания, или в духовно-молитвенном состоянии, происходит преображение сущности человека, так как при этом человек входит в контакт со своим истинным “Я” — Образом и Подобием Бога — и становится способным к живому общению с Богом-Творцом. А общение с Богом очищает, освящает, наполняет душу миром, покоем и любовью, а тело – энергией, хорошим самочувствием и здоровьем.

По моему мнению, Трансцендентальна Медитація – это естественная техника развития души, это форма духовной молитвы.

Преподобный Ефрем Сирин, православный святой, день памяти которого 10 февраля, учил: “Царство Божие – внутри тебя. Войдя в самого себя, ищи усерднее и без труда найдешь его. Вне тебя – смерть, и дверь к смерти – грех. Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там – Бог”.

27 января прошлого года я прошел обучение технике ТМ, и каждый день убеждаюсь в правильности своего выбора. Хочу искренне поблагодарить учителей, сыгравших большую роль в моей духовной жизни, и, по моему мнению, действительно являющихся служителями истины.

Бог один для всех, а пути к Нему разные. Поэтому, в первую очередь – искренне желаем реализации Божественного! Пусть ваша деятельность способствует развитию духовности в Украине. Успехов и Божией Вам помощи!

 

///

 

Print Friendly, PDF & Email