*** вики-система Ведическая астрология ***

Стхaна-Бала -- ''Позиционная бала (сила) грахи (планеты) -- сила, вследствие местоположения''

You could leave a comment if you were logged in.
стхaна-бала.txt · Last modified: 2019/02/08 13:23 (external edit)
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5