*** вики-система Ведическая астрология ***

Питри-Карака -- ''Пятая по числу градусов граха (планета) в системе Чара-Карак, показатель отца''

You could leave a comment if you were logged in.
питри-карака.txt · Last modified: 2019/02/08 13:23 (external edit)
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5