НаваГраха-Шлока

navagrah.mp3 -- 344,215 -- Нава-граха-шлока
Термины Джйотиша на санскрите